Informacje dla klientów dotyczące zużytych baterii

Wyrzucanie baterii do śmieci domowych jest niedozwolone; użytkownik jest prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Zużyte baterie mogą zawierać szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku lub zdrowiu, jeśli nie zostaną prawidłowo zutylizowane. Baterie zawierają również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel, które zostaną poddane recyklingowi. Zużyte baterie można odesłać do nas lub bezpłatnie zwrócić do lokalnego centrum recyklingu (zalecane). Symbol przekreślonego pojemnika na odpady jest ostrzeżeniem przed wyrzucaniem niebezpiecznych materiałów do śmieci domowych.

Ponadto zużyte baterie i akumulatorki można oddać w:

  • punktach zbiórki
  • punktach sprzedaży baterii

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Konsumenci mogą bezpłatnie zwrócić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do jednego z punktów zbiórki, które specjalizują się utylizacji tego typu sprzętu.