Retningslinjer for fortrydelse & Fortrydelsesformular

A. Retningslinjer for fortrydelse

Introduktion

Forbrugere, dvs. enkeltpersoner, der handler med formål, der er helt eller hovedsageligt uden for deres egen handel, erhverv, håndværk eller profession, har ret til at annullere enhver kontrakt under følgende betingelser:

 

Rettighed til fortrydelse

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 30 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag, hvor du eller en tredjepart, undtagen transportøren og angivet af dig, får fysisk besiddelse af varerne.

For at udøve retten til fortrydelse skal du informere os (Nextrend GmbH, Weiherstrasse 1, 65439 Floersheim a. M., Tyskland, Tlf.: +496145–598830, Fax: +496145–5988339, E-mail: [email protected]) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved en klar erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post, fax eller e-mail). Du kan bruge det vedhæftede standard fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Opmærksomhed: Adressen på retur-lageret findes i Del B.

Du kan også elektronisk udfylde og indsende standard fortrydelsesformularen eller en anden klar erklæring på vores hjemmeside https://support.bernstein-badshop.de/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=20820687177105 elektronisk. Hvis du bruger denne mulighed, vil vi straks bekræfte modtagelsen af en sådan fortrydelse på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail).

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af retten til fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Virkninger af fortrydelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, vil vi refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtagen de tillægsomkostninger, der opstår, hvis du vælger en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter den dag, hvor vi er informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, afhængigt af, hvad der er tidligst.

Vi foretager tilbagebetalingen ved brug af samme betalingsmiddel, som du anvendte ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Du skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter den dag, hvor du informerer os om fortrydelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne, inden fristen på 30 dage er udløbet.

Du bærer de direkte omkostninger ved at returnere varerne. De direkte omkostninger ved at returnere varer, som på grund af deres natur ikke kan returneres med almindelig post, og som er leveret af transportfirmaet, er skønnet til højst 99 euro.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, der skyldes en anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

 

Generel information

1) Undgå venligst skader og forurening af varerne. Returner varerne, hvis det er muligt, i original emballage med alle tilbehør og alle emballagekomponenter. Brug om nødvendigt beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du bruge egnet emballage, der giver tilstrækkelig beskyttelse mod eventuelle transportskader.
2) Returner venligst ikke varerne som fragtforsendelse.
3) Bemærk, at ovenstående generelle information i afsnit 1 og 2 ikke er en betingelse for effektiv udøvelse af din ret til at fortryde.

 

B. Fortrydelsesformular

Hvis du ønsker at fortryde denne kontrakt, bedes du udfylde og sende denne formular.

Nextrend GmbH
Rüdesheimer Str. 51
65239 Hochheim
Tyskland

Fax: +496145–5988339
E-mail: [email protected]

Jeg/Vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) fortryder min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*) /levering af følgende tjeneste (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________
Forbrugerens navn(e)

________________________________________________________
Forbrugerens adresse

________________________________________________________
Forbrugerens underskrift (kun hvis denne formular sendes på papir)

_________________________
Dato

(*) Slet det, der ikke er relevant